VEILIGHEID EN MILIEU

Veilig werken en het beschermen van de gezondheid van onze medewerkers en het milieu vormen een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid van Neri. Zowel bij de planning als bij de exploitatie van onze productiefaciliteiten hebben wij ons gecommitteerd aan geïntegreerde milieubescherming.
Denk hierbij aan efficiënt gebruik van energie en grondstoffen en het minimaliseren van emissies en afval. Het terugdringen van het energieverbruik is nog steeds onze prioriteit. Met name maatregelen om het aardgas-, perslucht- en elektriciteitsverbruik te verminderen, dienen dit doel.
Arbeidsveiligheid, gezondheid en milieu zijn samengevat in ons Neri managementsysteem. Met onze inspanningen hebben we bewezen duurzaam succes te hebben.